serviette v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za serviette v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

serviette [sɛʀvjɛt] SAMOST ž

serviette-éponge <pl serviettes-éponges> [sɛʀvjɛtepɔ̃ʒ] SAMOST ž

porte-serviettes, porte-serviette <pl porte-serviettes> [pɔʀt(ə)sɛʀvjɛt] SAMOST m

Prevodi za serviette v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

serviette v slovarju PONS

Prevodi za serviette v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za serviette v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

serviette Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文