arrêt v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za arrêt v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.arrêt [aʀɛ] SAMOST m

1. arrêt:

II.arrêts SAMOST mpl

III.arrêt [aʀɛ]

arrêt de jeu SPORT
arrêt pipi inf
arrêt sur salaire ADMIN, LAW

demi-arrêt <pl demi-arrêts> [d(ə)miaʀɛ] SAMOST m RIDING

saisie-arrêt <pl saisies-arrêts> [seziaʀɛ] SAMOST ž

Prevodi za arrêt v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

arrêt v slovarju PONS

Prevodi za arrêt v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

arrêt [aʀɛ] SAMOST m

arrêt-maladie <arrêts-maladie> [aʀɛmaladi] SAMOST m

Prevodi za arrêt v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

arrêt Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

arrêt iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

arrêt iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文