rained v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za rained v slovarju angleščina»francoščina

2. rain fig → rain down

glej tudi rain down

II.rain down GLAG [Brit reɪn -, Am reɪn -] (rain down [sth], rain [sth] down)

rained v slovarju PONS

Prevodi za rained v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za rained v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

rained Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文