stock v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za stock v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi liquidation

liquidation [likidasjɔ̃] SAMOST ž

stock-car <pl stock-cars> [stɔkkaʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za stock v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

stock v slovarju PONS

Prevodi za stock v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za stock v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

stock Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文