option v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za option v slovarju angleščina»francoščina

option [Brit ˈɒpʃ(ə)n, Am ˈɑpʃ(ə)n] SAMOST

option v slovarju PONS

Prevodi za option v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za option v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

option Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文