total v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za total v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.total [Brit ˈtəʊt(ə)l, Am ˈtoʊdl] SAMOST

II.total [Brit ˈtəʊt(ə)l, Am ˈtoʊdl] PRID

III.total <part prés etc totalling, totalled Brit totaling, totaled Am > [Brit ˈtəʊt(ə)l, Am ˈtoʊdl] GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za total v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

total v slovarju PONS

Prevodi za total v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

III.total <Brit -ll- [or Am -l-]> [ˈtəʊtl, Am ˈtoʊt̬l] GLAG preh.

Prevodi za total v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

total Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

total iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文