sens v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za sens v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.sens <pl sens> [sɑ̃s] SAMOST m

1. sens (direction):

2. sens:

4. sens (intuition):

II.sens [sɑ̃s] SAMOST mpl

III.sens [sɑ̃s]

IV.sens [sɑ̃s]

2. sentir (percevoir par le toucher, le corps, le goût):

3. sentir:

1. sentir (avoir une odeur):

III.se sentir GLAG povr

1. sentir (avoir la sensation de):

IV.sentir [sɑ̃tiʀ]

faux-sens <pl faux-sens> [fosɑ̃s] SAMOST m

non-sens <pl non-sens> [nɔ̃sɑ̃s] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za sens v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sens v slovarju PONS

Prevodi za sens v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

sens1 [sɑ̃s] SAMOST m (signification)

sens2 [sɑ̃s] SAMOST m

1. sens (direction):

sens3 [sɑ̃s] SAMOST m

faux-sens [fosɑ̃s] SAMOST m inv

non-sens [nɔ̃sɑ̃s] SAMOST m inv

Individual translation pairs

Prevodi za sens v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

sens Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

sens iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

sens iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文