literal v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za literal v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

literal-minded [Brit ˌlɪt(ə)r(ə)lˈmʌɪndɪd] PRID pej

Individual translation pairs

Prevodi za literal v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

literal v slovarju PONS

literal Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文