second v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za second v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.second (seconde) [səɡɔ̃, ɔ̃d] PRID

2. second (dans une hiérarchie):

II.second (seconde) [səɡɔ̃, ɔ̃d] SAMOST m (ž)

III.second SAMOST m

IV.en second PRIS

V.seconde SAMOST ž

VI.second (seconde) [səɡɔ̃, ɔ̃d]

Prevodi za second v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

second v slovarju PONS

Prevodi za second v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi cinquième

I.cinquième [sɛ̃kjɛm] PRID antéposé

II.cinquième [sɛ̃kjɛm] SAMOST mf

III.cinquième [sɛ̃kjɛm] SAMOST m

IV.cinquième [sɛ̃kjɛm] SAMOST ž

second [s(ə)gɔ̃] SAMOST m (dans une charade)

Individual translation pairs

Prevodi za second v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

second Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文