hidden v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za hidden v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi hide

II.hide <prét hid; part passé hidden> [Brit hʌɪd, Am haɪd] GLAG preh.

III.hide <prét hid; part passé hidden> [Brit hʌɪd, Am haɪd] GLAG nepreh.

II.hide <prét hid; part passé hidden> [Brit hʌɪd, Am haɪd] GLAG preh.

III.hide <prét hid; part passé hidden> [Brit hʌɪd, Am haɪd] GLAG nepreh.

I.hide away GLAG [Brit hʌɪd -, Am haɪd -] (hide [sth] away, hide away [sth])

Prevodi za hidden v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

hidden v slovarju PONS

Prevodi za hidden v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

glej tudi hide2, hide1

III.hide2 <hid, hidden> [haɪd] SAMOST Brit, Aus

Prevodi za hidden v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

hidden Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文