facing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za facing v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

facing [Brit ˈfeɪsɪŋ, Am ˈfeɪsɪŋ] SAMOST

west-facing [Brit ˈwɛstfeɪsɪŋ, Am ˈwɛstˌfeɪsɪŋ] PRID

1. face ANAT (gen):

face ž
to look sb in the face lit, fig
to put one's face on inf hum

2. face (confront):

Prevodi za facing v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

facing v slovarju PONS

Prevodi za facing v slovarju angleščina»francoščina

facing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文