visée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za visée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

visée [vize] SAMOST ž

1. visée:

II.viser à GLAG preh.

Individual translation pairs

Prevodi za visée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

visée v slovarju PONS

Prevodi za visée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

visée [vize] SAMOST ž

viser2 [vize] GLAG preh. (mettre un visa sur)

Prevodi za visée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

visée Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文