allusion v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za allusion v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za allusion v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
allusion ž (to à)
allusion ž (about à)

allusion v slovarju PONS

Prevodi za allusion v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za allusion v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

allusion Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文