destiné v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za destiné v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.destiné (destinée) [dɛstine] GLAG pp

destiné → destiner

II.destiné (destinée) [dɛstine] PRID

III.destinée SAMOST ž

glej tudi destiner

II.se destiner GLAG povr

II.se destiner GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za destiné v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

destiné v slovarju PONS

Prevodi za destiné v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za destiné v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

destiné Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文