promis v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za promis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

promis (promise) [pʀɔmi, iz] SAMOST m (ž) dated

1. promettre (s'engager à donner):

II.promettre [pʀɔmɛtʀ] GLAG nepreh.

III.se promettre GLAG povr

IV.promettre [pʀɔmɛtʀ]

Individual translation pairs

Prevodi za promis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
son/sa promis/-e m/ž dated

promis v slovarju PONS

Prevodi za promis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

promis(e) [pʀɔmi, iz] PRID

I.promettre [pʀɔmɛtʀ] irr GLAG preh.

II.promettre [pʀɔmɛtʀ] irr GLAG nepreh.

III.promettre [pʀɔmɛtʀ] irr GLAG povr (prendre la résolution de)

Individual translation pairs

Prevodi za promis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

promis Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文