designed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za designed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.design [Brit dɪˈzʌɪn, Am dəˈzaɪn] SAMOST

glej tudi interior design

Prevodi za designed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

designed v slovarju PONS

Prevodi za designed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za designed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

designed Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

designed iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文