meilleure v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za meilleure v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.meilleur (meilleure) [mɛjœʀ] PRID

2. meilleur (superlatif):

II.meilleur (meilleure) [mɛjœʀ] SAMOST m (ž)

III.meilleur (meilleure) [mɛjœʀ] PRIS

IV.meilleur SAMOST m

V.meilleure SAMOST ž

VI.meilleur (meilleure) [mɛjœʀ]

Individual translation pairs

Prevodi za meilleure v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

meilleure v slovarju PONS

Prevodi za meilleure v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

glej tudi bon, bon

bon(ne) <meilleur> [bɔ̃, bɔn] PRID antéposé

I.bon [bɔ̃] SAMOST m

II.bon [bɔ̃] PRIS

I.meilleur [mɛjœʀ] PRIS

II.meilleur [mɛjœʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za meilleure v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

meilleure Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文