pis v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pis v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.pis [pi] PRID inv liter

II.pis [pi] PRIS liter

III.pis <pl pis> [pi] SAMOST m

pis-aller <pl pis-aller> [pizale] SAMOST m

pi <pl pi, pis> [pi] SAMOST m

Prevodi za pis v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pis v slovarju PONS

pis Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

tant pis! inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文