worse v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za worse v slovarju angleščina»francoščina

I.worse [Brit wəːs, Am wərs] PRID comparative of bad

1. worse (more unsatisfactory, unpleasant):

2. worse (more serious, severe):

III.worse [Brit wəːs, Am wərs] PRIS comparative of badly

glej tudi badly, bad

badly <comp worse, superl worst> [Brit ˈbadli, Am ˈbædli] PRIS

II.bad <comp worse, superl worst> [Brit bad, Am bæd] PRID

1. bad (poor, inferior, incompetent, unacceptable):

bad attr joke
not bad inf

III.bad [Brit bad, Am bæd] PRIS inf esp Am

worse v slovarju PONS

Prevodi za worse v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi bad, badly

worse Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文