touché v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za touché v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

touche [tuʃ] SAMOST ž

touche-touche <à touche-touche [atuʃtuʃ] > PRIS

I.toucher [tuʃe] SAMOST m

III.toucher à GLAG preh. obj.indir.

IV.se toucher GLAG povr

touche-pipi <pl touche-pipi> [tuʃpipi] SAMOST m inf

touche-à-tout [tuʃatu] PRID inv

Prevodi za touché v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

touché v slovarju PONS

Prevodi za touché v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

touche [tuʃ] SAMOST ž

1. touche INFOR, MUS:

IV.toucher [tuʃe] SAMOST m

touche-à-tout [tuʃatu] SAMOST mf inv inf c'est un touche-à-tout

Prevodi za touché v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

touché Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文