piano v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za piano v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.piano [pjano] SAMOST m

II.piano [pjano] PRIS

III.piano [pjano]

Prevodi za piano v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

piano v slovarju PONS

Prevodi za piano v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za piano v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

piano Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

(y) aller piano inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文