difficiles v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za difficiles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

difficile [difisil] PRID

Prevodi za difficiles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

difficiles v slovarju PONS

Prevodi za difficiles v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za difficiles v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

difficiles Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文