chacun v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chacun v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chacun (chacune) [ʃakœ̃, yn] ZAIMEK indéf

1. chacun (chaque élément):

2. chacun (tout le monde):

Prevodi za chacun v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

chacun v slovarju PONS

Prevodi za chacun v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chacun(e) [ʃakœ̃, ʃakyn] ZAIMEK

Individual translation pairs

Prevodi za chacun v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

chacun Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文