points v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za points v slovarju angleščina»francoščina

4. point (moment):

5. point:

6. point (central idea):

points v slovarju PONS

Prevodi za points v slovarju angleščina»francoščina

points Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to be on 10 points Aus, Brit SPORT

points iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

Prevodi za points v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文