vif v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za vif v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.vif (vive) [vif, viv] PRID

II.vif SAMOST m

1. vif (gén):

thumbnail épith
on the spot jamais épith

III.vive SAMOST ž

glej tudi EAU

EAU written abbr

EAU → Émirats

vif-argent <pl vifs-argents> [vifaʀʒɑ̃] SAMOST m CHIM

Prevodi za vif v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vif v slovarju PONS

Prevodi za vif v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

vif [vif] SAMOST m

vif (vive) [vif, viv] PRID

Prevodi za vif v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

vif Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文