push v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za push v slovarju angleščina»francoščina

1. push (move, shove, press):

I.push up GLAG [Brit pʊʃ -, Am pʊʃ -] (push up [sth], push [sth] up)

I.push for GLAG [Brit pʊʃ -, Am pʊʃ -] (push for [sth])

I.push back GLAG [Brit pʊʃ -, Am pʊʃ -] (push [sth] back, push back [sth])

II.push in GLAG [Brit pʊʃ -, Am pʊʃ -] (push [sth] in, push in [sth])

I.push down GLAG [Brit pʊʃ -, Am pʊʃ -] (push [sth] down, push down [sth])

II.push down GLAG [Brit pʊʃ -, Am pʊʃ -] (push down [sb], push [sb] down)

I.push-start SAMOST [Brit pʊʃˈstɑːt, Am ˈpʊʃstɑrt]

push v slovarju PONS

Prevodi za push v slovarju angleščina»francoščina

push Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文