prise v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za prise v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.pris (prise) [pʀi, pʀiz] GLAG pp

pris → prendre

II.pris (prise) [pʀi, pʀiz] PRID

III.prise SAMOST ž

IV.pris (prise) [pʀi, pʀiz]

prise d'air AVIAT
prise d'antenne RADIO, TV (femelle)
prise d'armes MILIT
prise de bec inf
row inf
prise de bec inf
prise en charge ADMIN
socket Brit
prise d'eau CONSTR
prise de guerre MILIT
prise de son CINE, RADIO, TV
prise de terre ELEC
earth Brit
prise de terre ELEC
prise de vue CINE
prise de vue PHOT

V.pris (prise) [pʀi, pʀiz]

glej tudi prendre

III.se prendre GLAG povr

IV.prendre [pʀɑ̃dʀ]

cache-prise <pl cache-prise, cache-prises> [kaʃpʀiz] SAMOST m