turning v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za turning v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

turning [Brit ˈtəːnɪŋ, Am ˈtərnɪŋ] SAMOST

1. turn (opportunity, in rotation):

3. turn (revolve):

glej tudi turn around, century

II.turn around GLAG [Brit təːn -, Am tərn -] (turn [sth] around, turn around [sth])

century [Brit ˈsɛntʃʊri, Am ˈsɛn(t)ʃ(ə)ri] SAMOST

II.turn over GLAG [Brit təːn -, Am tərn -] (turn [sth/sb] over, turn over [sth/sb])

II.turn back GLAG [Brit təːn -, Am tərn -] (turn [sth] back, turn back [sth])

III.turn back GLAG [Brit təːn -, Am tərn -] (turn [sb] back, turn back [sb])

Prevodi za turning v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

turning v slovarju PONS

Prevodi za turning v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za turning v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

turning Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

turning iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za turning v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文