entretenir v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za entretenir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.entretenir [ɑ̃tʀətniʀ] GLAG preh.

II.s'entretenir GLAG povr

Individual translation pairs

Prevodi za entretenir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

entretenir v slovarju PONS

Prevodi za entretenir v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.entretenir [ɑ̃tʀət(ə)niʀ] GLAG preh.

II.entretenir [ɑ̃tʀət(ə)niʀ] GLAG povr

Prevodi za entretenir v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

entretenir Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文