ties v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ties v slovarju angleščina»francoščina

glej tudi old school tie

I.tie up GLAG [Brit tʌɪ -, Am taɪ -] (tie [sb/sth] up, tie up [sb/sth])

I.tie together GLAG [Brit tʌɪ -, Am taɪ -] (tie together)

II.tie together GLAG [Brit tʌɪ -, Am taɪ -] (tie [sth] together, tie together [sth])

I.tie down GLAG [Brit tʌɪ -, Am taɪ -] (tie [sb/sth] down, tie down [sb/sth]) (hold fast)

I.tie on GLAG [Brit tʌɪ -, Am taɪ -] (tie [sth] on, tie on [sth])

ties v slovarju PONS

Prevodi za ties v slovarju angleščina»francoščina

ties Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文