ex v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za ex v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ex1 [ɛks] PREFIX

glej tudi exemple, exemplaire

I.exemple [ɛɡzɑ̃pl] SAMOST m

II.par exemple PRIS

I.exemplaire [ɛɡzɑ̃plɛʀ] PRID

II.exemplaire [ɛɡzɑ̃plɛʀ] SAMOST m

III.exemplaire [ɛɡzɑ̃plɛʀ]

I.ex æquo [ɛɡzeko] PRID inv (tous contextes)

II.ex æquo [ɛɡzeko] PRIS

III.ex æquo <pl ex æquo> [ɛɡzeko] SAMOST mf

ex nihilo [ɛksniilo] PRIS

ex cathedra [ɛkskatedʀa] PRIS

ex-libris, exlibris [ɛkslibʀis] SAMOST m <pl ex-libris>

ex-voto, exvoto <pl ex-voto, exvotos> [ɛksvoto] SAMOST m

deus ex machina <pl deus ex machina> [deusɛksmakina] SAMOST m

Prevodi za ex v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ex v slovarju PONS

Prevodi za ex v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

ex [ɛks] SAMOST mf inf

I.ex æquo [ɛgzeko] PRID inv

II.ex æquo [ɛgzeko] PRIS

III.ex æquo [ɛgzeko] SAMOST mpl

ex-mari <ex-maris> [ɛksmaʀi] SAMOST m

ex-femme <ex-femmes> [ɛksfam] SAMOST ž

Prevodi za ex v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

ex Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文