familiers v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za familiers v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.famil|ier (familière) [familje, ɛʀ] PRID

II.famil|ier SAMOST m

Prevodi za familiers v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
peu familier/-ière (with de)
familier/-ière
familier/-ière (to à)
familier/-ière
chummy pej
familier/-ière

familiers v slovarju PONS

Prevodi za familiers v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

familier (-ière) [familje, -jɛʀ] PRID

familier [familje] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za familiers v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

familiers Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文