literature v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za literature v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

literature [Brit ˈlɪt(ə)rətʃə, Am ˈlɪdərətʃər, ˈlɪdərəˌtʃʊr] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za literature v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

literature v slovarju PONS

Prevodi za literature v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za literature v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

literature Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文