question v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za question v slovarju angleščina»francoščina

I.question [Brit ˈkwɛstʃ(ə)n, Am ˈkwɛstʃ(ə)n] SAMOST

1. question:

to put down a question for sb Brit POL

2. question:

question v slovarju PONS

Prevodi za question v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za question v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

question Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文