witness v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za witness v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.witness [Brit ˈwɪtnəs, Am ˈwɪtnəs] SAMOST

Individual translation pairs

Prevodi za witness v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs
witness (à to)

witness v slovarju PONS

Prevodi za witness v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za witness v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

witness Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to go into the witness box Brit [or stand Am ]
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文