accidents v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za accidents v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

accident [Brit ˈaksɪd(ə)nt, Am ˈæksədənt] SAMOST

1. accident (mishap):

accident-prone [Brit ˈaksɪd(ə)ntprəʊn, Am ˈæksədəntˌproʊn] PRID

Individual translation pairs

Prevodi za accidents v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

accidents v slovarju PONS

Prevodi za accidents v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za accidents v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

accidents Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文