chasse v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chasse v slovarju francoščina»angleščina

chasse [ʃas] SAMOST ž

1. chasse (activité):

glej tudi tableau, rendez-vous, pilote, pavillon, partie, ouverture, fusil, cor, chien, avion, action

tableau <pl tableaux> [tablo] SAMOST m

9. tableau THEAT:

tableau de bord MOTOR
tableau de bord AVIAT, CHEMDFER

rendez-vous <pl rendez-vous> [ʀɑ̃devu] SAMOST m

I.pilote [pilɔt] SAMOST m

II.(-)pilote COMP

III.pilote [pilɔt]

pavillon [pavijɔ̃] SAMOST m

partie → parti

ouverture [uvɛʀtyʀ] SAMOST ž

fusil [fyzi] SAMOST m

cor [kɔʀ] SAMOST m

I.chien SAMOST m

II.chienne SAMOST ž

III.chien (chienne) [ʃjɛ̃, ʃjɛn] PRID inf

IV.de chien PRID

V.chien (chienne) [ʃjɛ̃, ʃjɛn]

chien fou fig

VI.chien (chienne) [ʃjɛ̃, ʃjɛn]

avion [avjɔ̃] SAMOST m

Fraze:

action [aksjɔ̃] SAMOST ž

châsse [ʃɑs] SAMOST ž

chassé [ʃase] SAMOST m (pas de danse)

chasse-mouches, chasse-mouche <pl chasse-mouches> [ʃasmuʃ] SAMOST m

chasse-pierres, chasse-pierre <pl chasse-pierres> [ʃaspjɛʀ] SAMOST m

3. chasser:

to fire inf
to sack Brit inf

glej tudi chien, race, loup, galop

I.chien SAMOST m

II.chienne SAMOST ž

III.chien (chienne) [ʃjɛ̃, ʃjɛn] PRID inf

IV.de chien PRID

V.chien (chienne) [ʃjɛ̃, ʃjɛn]

chien fou fig

VI.chien (chienne) [ʃjɛ̃, ʃjɛn]

race [ʀas] SAMOST ž

loup [lu] SAMOST m