curled v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za curled v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.curl up GLAG [Brit kəːl -, Am kərl -] (curl up [sth], curl [sth] up)

Prevodi za curled v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

curled v slovarju PONS

Prevodi za curled v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za curled v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

curled Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文