shock v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za shock v slovarju angleščina»francoščina

1. shock (psychological):

shock! horror! hum

shock v slovarju PONS

Prevodi za shock v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za shock v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

shock Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文