chat v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za chat v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chat1 [ʃa] SAMOST m

glej tudi appeler

4. appeler (faire venir):

II.en appeler à GLAG preh. obj.indir.

III.appeler [aple] GLAG nepreh. (crier)

IV.s'appeler GLAG povr

V.appeler [aple]

chat-huant <pl chats-huants> [ʃayɑ̃] SAMOST m

poisson-chat <pl poissons-chats> [pwasɔ̃ʃa] SAMOST m

langue-de-chat <pl langues-de-chat> [lɑ̃ɡdəʃa] SAMOST ž

œil-de-chat <pl œils-de-chat> [œjdəʃa] SAMOST m

Prevodi za chat v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

chat v slovarju PONS

Prevodi za chat v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

chat1 [ʃa] SAMOST m

chat2 [tʃat] SAMOST m INFOR

chat-huant <chats-huants> [ʃayɑ̃] SAMOST m

langue-de-chat <langues-de-chat> [lɑ̃gdəʃa] SAMOST ž

Individual translation pairs

Prevodi za chat v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

chat Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文