l'entrée v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za l'entrée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

entrée [ɑ̃tʀe] SAMOST ž

1. entrée (point d'accès):

cache-entrée <pl cache-entrée, cache-entrées> [kaʃɑ̃tʀe] SAMOST m

entrée-sortie <pl entrées-sorties> [ɑ̃tʀesɔʀti] SAMOST ž INFOR

I.entrer [ɑ̃tʀe] GLAG preh. + v avoir

II.entrer [ɑ̃tʀe] GLAG nepreh. + v être

1. entrer (pénétrer):

3. entrer (s'intégrer, commencer):

Prevodi za l'entrée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'entrée v slovarju PONS

Prevodi za l'entrée v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

entrée [ɑ̃tʀe] SAMOST ž

I.entrer [ɑ̃tʀe] GLAG nepreh. +être

II.entrer [ɑ̃tʀe] GLAG preh. +avoir

Prevodi za l'entrée v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

l'entrée Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

l'entrée iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

l'entrée iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文