surprised v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za surprised v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

surprised [Brit səˈprʌɪzd, Am sərˈpraɪzd] PRID

I.surprise [Brit səˈprʌɪz, Am sə(r)ˈpraɪz] SAMOST

1. surprise (unexpected event):

it would come as no surprise if + subj

II.surprise [Brit səˈprʌɪz, Am sə(r)ˈpraɪz] PRID attr (unexpected)

1. surprise (astonish):

+ subj it wouldn't surprise me if
it wouldn't surprise me if + subj
you (do) surprise me! iron
Individual translation pairs

Prevodi za surprised v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

surprised v slovarju PONS

Prevodi za surprised v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za surprised v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

surprised Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

surprise! surprise! iron inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文