territoire v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za territoire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

territoire [tɛʀitwaʀ] SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za territoire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

territoire v slovarju PONS

Prevodi za territoire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

territoire [teʀitwaʀ] SAMOST m

Territoire-du-Nord SAMOST m

Territoire antarctique australien SAMOST m

Territoire du Yukon SAMOST m

Territoire de la Capitale Australienne SAMOST m

Individual translation pairs

Prevodi za territoire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

territoire Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

territoire iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za territoire v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文