blind v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za blind v slovarju angleščina»francoščina

I.blind [Brit blʌɪnd, Am blaɪnd] SAMOST Ce mot peut être perçu comme injurieux dans cette acception. Lui préférer visually handicapped ou visually impaired.

blind → eff

glej tudi swear, rob, eff, bat

I.swear <prét swore; part passé sworn> [Brit swɛː, Am swɛr] GLAG preh.

II.swear <prét swore; part passé sworn> [Brit swɛː, Am swɛr] GLAG nepreh.

rob <part prés robbing; prét, part passé robbed> [Brit rɒb, Am rɑb] GLAG preh.

II.bat <part prés batting; prét, part passé batted> [Brit bat, Am bæt] GLAG preh.

III.bat <part prés batting; prét, part passé batted> [Brit bat, Am bæt] GLAG nepreh.

blind v slovarju PONS

Prevodi za blind v slovarju angleščina»francoščina

blind Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to swear blind that ... Brit inf
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文