mémoire v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za mémoire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

I.mémoire [memwaʀ] SAMOST m

II.mémoire [memwaʀ] SAMOST ž

1. mémoire (faculté):

III.Mémoires SAMOST mpl

IV.mémoire [memwaʀ]

V.mémoire [memwaʀ]

aide-mémoire <pl aide-mémoire, aide-mémoires> [ɛdmemwaʀ] SAMOST m

Prevodi za mémoire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mémoire v slovarju PONS

Prevodi za mémoire v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

mémoire1 [memwaʀ] SAMOST ž

mémoire2 [memwaʀ] SAMOST m

aide-mémoire [ɛdmemwaʀ] SAMOST m inv

Prevodi za mémoire v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

mémoire Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

mémoire iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

Prevodi za mémoire v slovarju francoščina»angleščina

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文