pushing v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pushing v slovarju angleščina»francoščina

pushing [Brit ˈpʊʃɪŋ, Am ˈpʊʃɪŋ] SAMOST

1. push (move, shove, press):

I.push up GLAG [Brit pʊʃ -, Am pʊʃ -] (push up [sth], push [sth] up)

I.push for GLAG [Brit pʊʃ -, Am pʊʃ -] (push for [sth])

I.push back GLAG [Brit pʊʃ -, Am pʊʃ -] (push [sth] back, push back [sth])

II.push in GLAG [Brit pʊʃ -, Am pʊʃ -] (push [sth] in, push in [sth])

pushing v slovarju PONS

Prevodi za pushing v slovarju angleščina»francoščina

pushing Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文