cover v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za cover v slovarju angleščina»francoščina

4. cover (shelter):

11. cover MUS → cover version

5. cover (deal with, include):

glej tudi cover version

II.cover up GLAG [Brit ˈkʌvə -, Am ˈkəvər -] (cover up [sth], cover [sth] up)

I.cover over GLAG [Brit ˈkʌvə -, Am ˈkəvər -] (cover over [sth], cover [sth] over)

cover v slovarju PONS

Prevodi za cover v slovarju angleščina»francoščina

cover Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

cover iz strokovnega besedišča podjetja GEA Bock GmbH: Tehnologija hlajenja

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文