pochette v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za pochette v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

pochette [pɔʃɛt] SAMOST ž

pochette-surprise <pl pochettes-surprises> [pɔʃɛtsyʀpʀiz] SAMOST ž

Prevodi za pochette v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

pochette v slovarju PONS

pochette Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文