argent v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za argent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

argent [aʀʒɑ̃] SAMOST m

1. argent (monnaie):

glej tudi serviteur, odeur, fenêtre, bonheur

serviteur [sɛʀvitœʀ] SAMOST m

odeur [ɔdœʀ] SAMOST ž

fenêtre [fənɛtʀ] SAMOST ž

5. fenêtre ANAT:

fenêtre à battants ARCHIT
fenêtre à guillotine ARCHIT
fenêtre à meneaux ARCHIT
fenêtre à tabatière ARCHIT

bonheur [bɔnœʀ] SAMOST m

vif-argent <pl vifs-argents> [vifaʀʒɑ̃] SAMOST m CHIM

Individual translation pairs

Prevodi za argent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

argent v slovarju PONS

Prevodi za argent v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Prevodi za argent v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

argent Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文