silver v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za silver v slovarju angleščina»francoščina

silver v slovarju PONS

Prevodi za silver v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.silver [ˈsɪlvəʳ, Am -vɚ] CHEM SAMOST no pl

Prevodi za silver v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

silver Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文